Terug 30 januari 2017

!!! Wedstrijd Beloften 30 Januari = JEUGDACADEMIE

Allen,

In overleg met de Bond en Eupen is er beslist om de beloftenmatch van vanavond 19u30 (eerst gepland op De Nekker) te laten plaatsvinden op onze Jeugdacademie (kunstgrasveld).

(EM/bdh)