RESPECT ROOTS!

KVM-Respect Roots

Regels
Jeugdspelers worden gevraagd om het algemene interne reglement van de club strikt na te leven.

Ons Lichaam
Om zo goed mogelijke prestaties te leveren, moeten voetbalspelers hun lichamelijke en mentale grenzen verleggen. Dit kan alleen als ze hun lichaam en geest verzorgen. Binnen de club is er daarom een ‘Lange Termijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan’ (LTPO), opgedeeld in een lichamelijk en een mentaal deel. De juiste begeleiding voor rust, drank en voeding halen ze uit het ‘Lifestyle plan’ dat vanaf het seizoen 2011-2012 wordt toegepast. De spelers distantiëren zich van het nemen van genotsmiddelen en medicatie en ondersteunen hiermee het drugspreventiebeleid van de club. Om fysiek beter te worden, zorgt de club voor kracht- en flexibiliteitstrainingen. Vandaag gebeurt dit buiten de club, maar op termijn wil KV Mechelen dit zelf aanbieden aan zijn spelers. Wat betreft de mentale begeleiding werkt de club samen met ACT, het bedrijf van sportpsycholoog Jef Brouwers. In dit programma worden niet alleen de spelers begeleid, maar ook de trainers die op hun beurt de spelers moeten begeleiden.

Officiëlen
Jeugdspelers dienen alle mensen te respecteren die een officiële functie hebben binnen de club, de tegenstrever of de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Tegenstrevers
Dit heeft alles te maken met fair play.

Samen
Ongeacht de huidskleur, de taal, de geloofsovertuiging, het geslacht, de geaardheid: wij vormen samen één team, één club, onze club YR KV Mechelen!

 

FIFA Fair Play!

KVM FIFA Fair Play

(bdh)