Terug 7 juni 2019

Vertrek Sander Van Praet

Gisteren vernamen we dat onze coördinator bovenbouw, Sander Van Praet, kiest voor een nieuwe uitdaging bij Beerschot-Wilrijk. Wij beseffen dat we met Sander een erg waardevolle kracht zien vertrekken, maar zijn niet te beschaamd om hem veel succes toe te wensen in zijn nieuwe opdracht en hem te bedanken voor de inzet en deskundigheid waarmee hij onze jeugd dit jaar begeleid heeft ! Daarnaast blijven wij niet bij de pakken zitten. De gesprekken met mogelijke opvolgers zijn vandaag al gestart en onder leiding van onze TVJO Dennis Henderickx zullen wij eerstdaags met een opvolger die aan het profiel van Sander voldoet naar buiten komen. De technische begeleiding en opvolging van onze sterke jeugd blijft met alle zekerheid een van onze grootste bekommernissen en zodoende gegarandeerd !