Terug 1 november 2019

KV MECHELEN JEUGD ZOEKT GASTGEZINNEN

Beste Maneblussers/Kakkers/ouders,
Zoals jullie ondertussen allicht gehoord en gelezen hebben is KV Mechelen Jeugd gestart met een schoolproject in samenwerking met het Scheppersinstituut Mechelen. Onze jeugdspelers van U13 combineren zo als eerste lichting optimaal onze professionele voetbalopleiding met een uitstekende schoolopleiding in het middelbaar onderwijs
Onze club zal dit schoolproject jaar na jaar laten groeien, door in de komende seizoenen steeds een nieuwe U13-lichting te laten instromen.
Aangezien sommigen van onze spelers niet uit het Mechelse afkomstig zijn, zijn we als jeugdacademie op zoek naar gastgezinnen, die gedurende de schoolweek een warme thuis kunnen bieden aan deze spelers. Het spreekt voor zich dat jullie met zo’n engagement mee bouwen aan de professionele ontplooiing van deze jongens.
Wij zoeken gastgezinnen, die een oplossing kunnen bieden op maat van de noden van de speler, waar spelers maximaal kunnen verblijven van zondagavond tot vrijdagochtend. Maar het is perfect bespreekbaar om te opteren voor een ‘vast verblijf’ van 1 tot 4 dagen/nachten per week bij het gastgezin. Uiteraard houden we hierbij ook rekening met de mogelijkheden van het gastgezin zelf.
Voel je je aangesproken om als gastgezin één of meerdere spelers te verwelkomen, aarzel dan niet om contact te nemen met Manu Van Droogenbroeck  (manu.vandroogenbroeck@kvmechelenjeugd.be) en Tom Vermeulen (Tom.Vermeulen@kvmechelenjeugd.be).
Wij voorzien voor elke ernstige kandidatuur een gesprek met de verantwoordelijken van de jeugdacademie.
Vanzelfsprekend vindt er in een volgende fase een gesprek met de speler, zijn ouders en het kandidaat gastgezin plaats om te kijken of er een goede “match” is tussen alle partijen.
Vanuit de jeugdacademie bieden we in ruil voor dit engagement een vergoeding, die alle onkosten voor het gastgezin dekt, en maximaal 2 abonnement in het AFAS Stadion. Vanzelfsprekend zal er permanent een nauw overleg zijn tussen de jeugdacademie, de spelers en zijn ouders en het gastgezin om erover te waken dat dit een succesverhaal is voor alle partijen.
Alvast dank voor jullie engagement,
KV Mechelen Jeugdacademie